Over ons

Beste zee zwemmers,

We gaan er weer aan beginnen met Zwemmen Langs Walcheren!
Dit jaar staan er zonder corona protocollen of andere dreigingen weer een aantal mooie Walcherse zwemtochten op het programma.
De afgelopen periode heeft bij veel verenigingen en organisatoren van evenementen een zware wissel getrokken. Meer dan ooit staat het verenigingsleven onder druk. Overal merktmen een terugloop in ledenaantallen en vrijwilligers. Met als gevolg financiële problemen en steeds meer druk op besturen om de eindjes organisatorisch aan elkaar te knopen.

Het is nu van groot belang om het gevoel van saamhorigheid en samenleven te versterken. Daar zijn mensen voor nodig die zich vrijwillig en belangeloos inzetten. Voorbeelden hiervan kan iedereen bedenken.
Bij Zwemmen Langs Walcheren zijn we gelukkig nog steeds in staat onze tochten te
organiseren. Mede dankzij een aantal gulle sponsoren en vrijwilligers.
Maar ook wij merken een terugloop bij het aantal vrijwilligers. Mensen die kunnen
assisteren bij de start en finish van de zwemtochten.
Daarom hierbij aan allen de oproep in uw naaste omgeving rond te kijken en te polsen wie er interesse heeft om ZLW te helpen. U kunt zich richten tot ondergetekende voor informatie of een van onze bestuursleden en adviseurs die zelf regelmatig op het strand of in het zwembad te vinden zijn.

Maar nu eerst, zwemmen. Veel en hard! Kwallen, stroom en golven deren ons niet.

We gaan ervoor.

Iedereen heel veel succes en vooral veel genieten van ons mooie Zeeland.

Tot ziens bij onze zwemtochten,
Jan Willem Siewe
Voorzitter
+31 6 51 34 02 28