Inschrijven

Inschrijven voor de tochten van 2024 is mogelijk 14 dagen voorafgaand aan elke tocht vanaf 12 uur ’s middags.

Data 2024 :
31 juli : Westkapelle – Zoutelande 19.00 uur
7 augustus : Dishoek – Zoutelande 19.00 uur
14 augustus : Vlissingse Zeezwemrace 19.00 uur
21 augustus : Vlissingen – Zoutelande 18.30 uur
reservedatum voor de laatste twee tochten is 28 augustus

Voor elke tocht zijn er 275 plaatsen beschikbaar. Er is geen reservelijst.
Je bent zeker van deelname mits tijdig (72 uur voor de start) het inschrijfgeld van €12 per tocht overgemaakt is.

Wil of kun je niet deelnemen aan een tocht dan kun je je betaalde startbewijs overdoen aan je zwemvriend(in). Stuur daarvoor uiterlijk 24 uur voor de start een mail aan inschrijven@zwemmenlangswalcheren.nl met daarin duidelijk je naam, welke tocht het betreft en aan wie je je startbewijs geeft.

Algemene voorwaarden
Afgelasten zwemtochten
De organisatie kan besluiten een zwemtocht te af te gelasten. De voornaamste reden hiervoor is slecht weer waardoor de veiligheid van de zwemmers niet voldoende gegarandeerd kan worden.
Als een zwemtocht geen doorgang vindt, wordt uiterlijk om 12.00 uur op de dag van de tocht een bericht van afgelasting geplaatst op deze website en op onze Facebook pagina.

Restitutie inschrijfgeld
Wij hebben geen restitutieregeling van inschrijfgelden.

Reglement
Om onze zwemtochten voor iedereen veilig en plezierig te laten verlopen hebben wij de volgende regels opgesteld.

Het is verboden om in de vaargeul te zwemmen, bij overtreding zal de persoon gediskwalificeerd worden.

Zwemmers dienen de aanwijzingen van organisatie en begeleidingsboten op te volgen.

Het is voor alle deelnemers verplicht met zwemboei te zwemmen. ZLW verhuurt in beperkte mate zwemboeien.

De zwemmers zijn vrij in de keuze van hun uitrusting en zwemslag.

Een badmuts is niet verplicht. Deelnemers die met een badmuts willen zwemmen, moeten er zelf voor zorgen.

Voor deelname geldt een minimumleeftijd van 12 jaar. Deelnemers van 12 en 13 jaar moeten tijdens de zwemtochten begeleid worden door een volwassen zwemmer.

Deelname is op eigen risico en verantwoording. Stichting Zwemmen
langs Walcheren kan niet aansprakelijk gesteld worden voor geleden
schade.