Geen Nieuwjaarsduik 2021

Wellicht ten overvloede laat het bestuur van de stichting Zwemmen langs Walcheren u weten geen Nieuwjaarsduik te organiseren.

Wij wensen u een voorspoedig 2021 zonder corona en zien u graag terug op 1 januari 2022!