Woord van de voorzitter bij het nieuwe zwemseizoen 2018

Het bestuur van ZLW kijkt terug op het seizoen van 2017 met vreugde maar ook met verdriet. Verdriet, omdat ons mede oprichtend bestuurslid Jarien Sinke na een oneerlijke strijd tegen ALS en kanker op 28 september kwam te overlijden. Wij namen afscheid van haar in een zeer drukke St.Jacobskerk te Vlissingen op 4 oktober.
Het is Jarien geweest die bij de oprichting van Stichting Zwemmen Langs Walcheren in 2011 de inspiratie was om ALS Zeeland op te nemen als te ondersteunen ideële organisatie in onze statuten. Ook dit jaar hebben alle zeezwemmers door hun deelname aan onze zwemtochten hieraan bijgedragen. Voorafgaand aan de nieuwjaarsduik deze week op het Vlissingse Badstrand kon ik dan ook een cheque van 1300 euro overhandigen aan Hans, de man van Jarien, haar zoon en haar hulphond Cate. Dat dit deze keer een extra speciale gebeurtenis was zal iedereen begrijpen.

Met geheel andere gevoelens kijkt het bestuur terug op de tochten van 2017. Ondanks dat we helaas Zoutelande-Vlissingen op 30 augustus door slecht weer hebben moeten annuleren zijn alle andere tochten zeer goed bezocht geweest. Stuk voor stuk vielen bij de tochten die wel doorgang vonden hogere deelnemersaantallen te noteren dan bij alle voorgaande edities. Een bewijs dat het zeezwemmen in Zeeland in de lift zit!
Ook bij onze zondagse trainingen op het Badstrand was dit wekelijks al waar te nemen. Regelmatig verschenen daar een hoeveelheid zwemmers die bij de eerste edities van onze tochten niet uit de toon waren gevallen. De groepsfoto’s onder regie van Thierry op onze facebook pagina vormen daaraan een mooie herinnering.
Vlak voor de jaarwisseling konden we op 29 december nog “genieten” van een initiatief van Jan Brink en Thierry Potin. Een leuke Oliebollen training hadden de heren bedacht. Lachen joh, 100×100 meter in twee en een half uur! Gelukkig konden we ook nog kiezen voor wat minder Ferry Weertman achtige afstanden zodat alle deelnemers nog zelfstandig lopend het Vrijburgbad hebben kunnen verlaten. Allemaal een certificaat rijker en een oliebol met glühwein achter de kiezen. Terugblikkend was dit een prachtige happening die we zomaar eens zouden kunnen opnemen in het jaarlijkse ZLW programma. Uw bestuur gaat zich daar zeker op beraden.

Voor het nieuwe seizoen hebben we een programma opgesteld waarbij we de lange tocht Vlissingen – Zoutelande twee keer hebben ingeroosterd. Dubbele kans op doorgang dus.
De data van alle tochten kunt u straks alvast in uw agenda noteren. De inschrijvingen openen in mei. Dit zal op de website en de facebook pagina bekend worden gemaakt.

Namens het bestuur wens ik u allemaal een heel gezond en sportief succesvol 2018.

Jan Willem Siewe
Voorzitter stichting Zwemmen Langs Walcheren