Woord van de voorzitter, einde seizoen 2016

Beste zoutwaterzwemmers,

Vier fantastische Zwemtochten van de stichting Zwemmen Langs Walcheren in 2016 liggen weer achter ons. Veel te snel komt er weer een einde aan een openwater zwemjaar dat kil begon, maar nu afgesloten wordt met een prachtige nazomer en behaaglijke zeewatertemperaturen.

Het ZLW seizoen begon bijzonder met Oostkapelle – Domburg. Om uiteenlopende redenen zal deze editie de annalen in gaan als een uitzonderlijke en spraakmakende zwemtocht. De vooruitzichten waren in de ochtend van 3 augustus nog zodanig dat na het procedureel vastgelegde overleg tussen alle partijen die bij de organisatie en begeleiding betrokken zijn, de seinen op groen gezet konden worden. In de avond trok de zuidwestelijke wind echter aan van de voorspelde 5 beaufort naar 6 tot zelfs bij vlagen 7. Door het tegen elkaar in werken van stroming en wind resulteerde dit in een oplopende zee gedurende de tocht die voor alle zwemmers een zware uitdaging vormde. De gezwommen tijden liepen hierdoor hoog op waardoor pas tegen de schemering de laatste zwemmers uit het water kwamen. Een gezien de omstandigheden nog relatief laag aantal van 15 zwemmers moest voortijdig de strijd staken.

Doordat zo laat gefinisht werd kon één van de begeleidende boten van de strandreddingsbrigade pas laat vertrekken richting thuishaven. In het schemerduister voeren ze voor steeds feller aanschietende zeeën door de Roompot terug naar huis, een hele opgave in zo’n kleine boot. Op enig moment is daarbij uiteindelijk de boot omgeslagen wat resulteerde in drie opvarenden te water, in slecht weer, zonder duidelijk beeld van de positie en zonder communicatie met de wal. Een recept voor een drama dat echter door kordaat optreden van de KNRM en de kustwacht gelukkig in een succesvolle reddingsoperatie werd omgebogen. Na circa een uur in het water te hebben gelegen konden de mensen uit het water worden gered en werd de boot geborgen.

Het bestuur van Zwemmen Langs Walcheren zal in de aanloop van het seizoen 2017 in overleg treden met de strandreddingsbrigades om overleg te voeren over een aanpassing van onze go-no go procedures om een herhaling van het gebeurde in de toekomst te voorkomen. Voor de zwemmers die hebben deelgenomen resteert een herinnering aan een heroïsche tocht waarvan velen jaren later nog zullen zeggen, ik was er toen bij!

Na die eerste onstuimige tocht begon gelukkig toch echt die spreekwoordelijke zomer in Zeeland en konden Dishoek-Zoutelande, Zoutelande-Westkapelle en de Vlissingse zeezwemrace onder een stralende zomerzon en bij tropische temperaturen gezwommen worden. Wat een heerlijke zwemavonden zijn dat. Met gelijkgestemden een sportieve prestatie neerzetten en dan met een ondergaand zonnetje en een drankje op het strand nog wat namijmeren bij een strandtent, fantastisch!

Dat aantal gelijkgestemden neemt overigens jaar op jaar toe, zo blijkt uit de deelnemerslijst hieronder.
deelnemerslijst

Het jaar 2016 hebben we zoals u ziet afgesloten met een recordaantal deelnemers. Dat dit ook een positief gevolg heeft voor de stichting ALS Nederland is misschien nog niet bij iedereen bekend.

Deze stichting is bij de oprichting van ZLW in 2011 statutair vastgelegd als het goede doel dat uit deelnemersbijdragen van de zwemmers zal worden ondersteund.

Op zaterdag 17 september werd daarom op het Badstrand, in bijzijn van de burgemeester van Vlissingen en de pers, de mededeling gedaan dat naar rato van het aantal zwemmers in 2016 door ZLW een bedrag van €1600 aan de stichting ALS Nederland zal worden overgemaakt. Zo heeft u als zwemmer niet alleen een mooie prestatie neergezet maar met uw inschrijvingsgeld ook nog geholpen onderzoek te doen naar een vreselijke spierziekte.

Record aantallen deelnemers zijn natuurlijk goed nieuws voor een stichting die met een gering aantal vrijwilligers en een zeer bescheiden budget probeert ieder jaar vier zwemtochten te organiseren. Het plaatst ons ook echter voor problemen. Het grotere aantal zwemmers maakt het steeds lastiger om snel en accuraat een einduitslag met juiste finishtijden te publiceren. Heel veel zwemmers willen snel kunnen zien wat ze in relatie tot de andere deelnemers gepresteerd hebben. Het bestuur van ZLW heeft daarom besloten om voor 2017 te proberen een elektronisch tijdregistratie systeem te implementeren. We gaan deze winter dus druk aan de slag om dit financieel en technisch zo eenvoudig mogelijk te realiseren.

Voor het nog resterende deel van de nazomer wens ik u allen nog heel veel mooie trainingsmomenten in het open water. Als straks de temperaturen weer te bar worden zullen velen van u elkaar weer in het binnenzwembad treffen. Schaven aan de techniek en bouwen aan de basissnelheid, onderwijl dromend van het voorjaar als de zee weer lonkt.

Tot 2017 bij hopelijk weer een fantastisch ZLW seizoen.

Jan Willem Siewe, 22 september 2016
Voorzitter Stichting Zwemmen Langs Walcheren